بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1394/11/29 پنجشنبه
  آغاز پیش ثبت نام مدارس امام رضا علیه السلام

  بدینوسیله به اطلاع می رساند پیش ثبت نام مدارس امام رضا (ع) آغاز گردید.

  جهت  کسب اطلاعات بیشتر به  سایت  آموزشگاه   که در جدول ذیل ذکر گردیده ، مراجعه فرمایید.

  آموزشگاه تلفن آدرس آدرس سایت
  دبیرستان متوسطه اول دخترانه امام رضا(ع)واحد1 33710122 - 33722500 شهرک شهید رجایی اول بازه شیخ http://1.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 2 37620999 - 37680082 فرهاد 24 http://2.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبیرستان متوسطه اول پسرانه امام رضا (ع) واحد 3 37624201 - 37680081 فرهاد 24 http://3.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبیرستان متوسطه دوم پسرانه امام رضا (ع) واحد 4 37647930 - 37684854 فرهاد 24 http://4.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبستان دخترانه امام رضا (ع) واحد 5 18-36028116 بین حامد جنوبی 11 و 13 http://5.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبیرستان متوسطه اول دخترانه امام رضا (ع) واحد 6 36087776 - 36046244 انتهای حامدشمالی 11 http://6.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبیرستان متوسطه دوم دخترانه امام رضا (ع) واحد 7 37636727 - 37616010 بهارستان 12 http://7.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 8 37412697- 37411003 خواجه ربیع شهید یوسف زاده 16 http://8.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبیرستان متوسطه اول پسرانه امام رضا (ع) واحد 9 37415445-37425444 خواجه ربیع شهید یوسف زاده 18 http://9.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبیرستان متوسطه دوم پسرانه امام رضا (ع) واحد 10 37416575-37421222 خواجه ربیع شهید یوسف زاده 16 http://10.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبیرستان متوسطه اول پسرانه امام رضا (ع) واحد 11 46126091- 46127060-4616080 چناران- خیابان شهید بهشتی http://11.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبیرستان متوسطه دوم پسرانه امام رضا (ع) واحد 15 46126091-46127060-4616080 چناران - خیابان شهید بهشتی http://11.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبیرستان متوسطه اول دخترانه امام رضا (ع) واحد 12 7419090 3- 37417202 خواجه ربیع 25 ( خیابان رضوان ) http://12.bonyadfarhangi.aqr.ir
  پیش دبستانی امام رضا (ع) واحد 13 37658639 خیابان یاسمن نبش یاسمن 7 http://13.bonyadfarhangi.aqr.ir
  دبیرستان متوسطه دوم علوم و معارف اسلامی 37669001- 37669002 فرامرزعباسی 25 maaref.bonyadfarhangi.aqr.ir
   
   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر