بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1398/5/6 يكشنبه
  برنامه خدمت گروه هاي خادميار نوجوان رضوي در حرم مطهر اعلام شد
  برنامه تابستاني خدمت در حرم مطهر گروه هاي خادميار نوجوان بر اساس نام مربيان اعلام شد.  طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته حدود  3000 نفر از دانش آموزان خادميار نوجوان طي 2 ماه به  انجام مرحله جديد خدمت در حرم مطهر در پست هاي خدمتي مختلف(محل خدمت پسران: كتب و انوار،غبارروبي،امور روشنايي و انتظامات نماز //محل خدمت دختران: انتظامات نماز،دارالقرآن كريم و دفاتر پيداشدگان) مي پردازند.  در اين مرحله  از خدمت در حرم مطهر روزهاي سه شنبه و چهارشنبه به عنوان روزهاي خدمتي گروه ها مشخص شده اند. اولين گروه ها در روز چهارشنبه  26 تيرماه 98 و آخرين گروه ها در روز چهارشنبه 27 شهريورماه 98 خدمت خود را انجام خواهند داد.در زير برنامه زمان بندي خدمت در حرم مطهر به صورت جداگانه بر اساس جنسيت آمده است.

  برنامه گروه هاي خادميار نوجوان پسر
  مقررات و ضوابط انضباطي و اجرايي گروه هاي پسر

  برنامه گروه هاي خادميار نوجوان دختر
  مقررات و ضوابط انضباطي و اجرايي گروه هاي دختر

   
  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی