بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1397/12/14 سه‌شنبه
  پیش ثبت نام مدارس امام رضا (ع) در سال تحصیلی 99-1398
  لينک سامانه های پيش ثبت نام اوليه مدارس امام رضا عليه السلام در سال تحصیلی 99- 1398
   

  شماره

  واحد

  مقطع

  جنسيت

  منطقه

  لينک سامانه
  پيش ثبت نام

  شرط

  محدوده مسکوني

  13

  پيش دبستاني

  دختر - پسر

  بلوار سجاد نبش ياسمن 7

  پیش 1
  پیش 2

  -

  16

  ابتدايي دوره اول و دوم

  پسر

  بلوار شهيد دستغيت فرهاد 24

  سامانه پيش ثبت نام

  -

  17

  ابتدايي دوره اول و دوم

  دختر

  بلوار سجاد بين حامد جنوبي 11 و 13

  سامانه پيش ثبت نام

  -

  8

  ابتدايي دوره اول و دوم

  پسر

  خواجه ربيع شهيد يوسف زاده 16

  سامانه پيش ثبت نام

  دارد

  3

  متوسطه دوره اول

  پسر

  بلوار شهيد دستغيت فرهاد 24

  سامانه پيش ثبت نام

  -

  6

  متوسطه دوره اول

  دختر

  بلوار سجاد انتهاي حامد شمالي 11

  سامانه پيش ثبت نام

  -

  9

  متوسطه دوره اول

  پسر

  خواجه ربيع شهيد يوسف زاده 18

  سامانه پيش ثبت نام

  دارد

  12

  متوسطه دوره اول

  دختر

  خواجه ربيع 25 (خيابان رضوان)

  سامانه پيش ثبت نام

  دارد

  15

  متوسطه دوره اول

  پسر

  چناران خيابان شهيد بهشتي

  سامانه پيش ثبت نام

  -

  1

  متوسطه دوره دوم

  دختر

  شهرک شهيد رجايي اول بازه شيخ

  سامانه پيش ثبت نام

  دارد

  4

  متوسطه دوره دوم

  پسر

  بلوار شهيد دستغيت فرهاد 24

  سامانه پيش ثبت نام

  -

  7

  متوسطه دوره دوم

  دختر

  بلوار سجاد بهارستان 12

  سامانه پيش ثبت نام

  -

  10

  متوسطه دوره دوم

  پسر

  خواجه ربيع شهيد يوسف زاده 16

  سامانه پيش ثبت نام

  دارد

  14

  متوسطه دوره دوم

  (دبيرستان علوم و معارف اسلامي)

  پسر

  بلوار فردوسي شهيد فرامرز عباسي 25

  سامانه پيش ثبت نام

  -

  11

  متوسطه دوره دوم

  پسر

  چناران خيابان شهيد بهشتي

  سامانه پيش ثبت نام

  -

  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی