بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1396/10/23 شنبه
  برگزاي كارگاه چرخ زندگي (آشنايي با شغل نجاري) در پيش دبستاني امام رضا(ع)

  در راستاي آموزش هاي علمي -راهبردي به نورآموزان و آشنايي آن ها با مشاغل گوناگون، كارگاهي از سري كارگاه هاي چرخ زندگي (آشنايي با شغل نجاري) با هدف مشاهده عيني و تثبيت آموخته هاي نورآموزان در سالن اجتماعات مركز به شرح ذيل برگزار گرديد :
  بيان اهميت چوب و سازه هاي چوبي در زندگي
  بيان موارد كاربرد و استفاده از چوب توسط آقاي نجار براي نورآموزان
  آشنايي با وسايل و ابزار نجاري و بيان موارد كاربرد آن ها توسط آقاي نجار
  ارائه كنفرانس علمي درباره شغل نجاري و سازه هاي گوناگون چوبي و موارد استفاده آن ها توسط يكي از نورآموزان
  اهداء جوايز به نورآموزان
  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی
   
   

 • خدمتانه
 • سیستم شهریه دانش آموزی مدارس امام رضا علیه السلام
 • ویژه نامه طرح خادمیاران نوجوان رضوی
 •