بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1396/5/3 سه شنبه
  خدمت نمادین دانش آموزان در حرم مطهر رضوی
  حضورخادمیاران نوجوان در حرم مطهر امام رضاعلیه السلام

  مدیرعامل بنیــاد فرهنگى رضــوى از حضورخادمیاران نوجوان در دهه کرامت در حرم مطهرامام رضا(ع)خبر داد.

  وی افزود: حسب تأکیدات تولیت معززآســتان قدس رضــوى مبنى بر تقویــت روحیه نقش آفرینى نوجوانان و جوانــان درانواع خدمت هاى موجود  درســطح اماکن متبرکه حرم مطهرامام هشــتم(ع)،طرح حضور خادمیاران  نوجوان در آستان ملائک پاسبان حضرت رضا(ع) به مناسبت ایام بابرکت دهه کرامت در سال جارى اجرا مى شود.

  وى ادامــه داد: ایــن طرح با حضور بیش از 2000 نفر از دانش آموزان پســرو دختر مقطع متوســطه اول و دوم مــدارس امام رضا)ع( و فرزندان کارکنان آستان قدس رضوى و با هدف ترویج فرهنگ خدمت به زائران امام هشتم(ع).

  آماده سازى نوجوانان جهت نقش آفرینى براى حضور در عرصه هاى خدمت،ایجاد نشــاط معنوى در نوجوانان و تشویق و ترغیب آنان جهت حضور بهتر وبیشتر در حرم مطهر رضوى، استمرار ارتباط مؤثر با امام معصوم(ع)و... انجام مى شــود.
  مدیرعامل این بنیاد تأکید کرد: در این طرح، دانش آموزان داوطلب به صورت اختیارى حضورداشــته و بعد از شرکت در دوره آموزشى و توجیهى  مربــوط، جهت حضور در اماکن متبرکه رضوى و انجام خدمت به مدت ســه ساعت، مطابق برنامه ریزى و هماهنگى هاى به عمل آمده، در انواع خدمت هاى قابل ارائه از قبیل: توزیع پلاســتیک مربوط به خدمت کفشــدارى، خدمات  صندلــى چرخ دار، انجام امور تنظیم مربوط بــه کتب قرآن و ادعیه (خدمت انوار ) توزیع آب، انجام خدمات تنظیف و غبارروبى از ســطح اماکن متبرکه،شرکت در خدمات فرهنگى از جمله: گفتن اذان، انتظامات نماز جماعت و...انجام وظیفه مى کنند.
  فخریان گفت: این طرح قرار است براى نخستین بار در سطح اماکن متبرکه حرم مطهر امام رضا(ع) در دومین روز از دهه کرامت (مطابق با چهارشنبه چهارم مرداد ماه سال جارى) به اجرا درآید.
   
  فایل های مرتبط با این خبر
   
   
  امتیاز دهی