بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1393/6/22 شنبه
  شرح وظایف کارشناس فرهنگی هنری

     عنوان پست : کارشناس فرهنگی هنری
  شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظایف زیر را تحت نظارت مدیرعامل انجام میدهد :
  § اجرای دقیق دستورالعمل های صادره از واحد های ستادی در ارتباط با امور فرهنگی هنری وفوق برنامه
  §    انجام همکاریهای لازم با سایر واحد های تحت نظارت معاونت مربوط در سطح بنیاد فرهنگی
  §    ایجاد ارتباط با بخش های فرهنگی نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی با نظر مسئول مربوط
  § تلاش برای تهیه و تدوین برنامه برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری وادبی با همکاریهای واحدهای ذیربط
  §    برنامه ریزی و اقدام در جهت تشکیل نمایشگاه های مختلف آثار هنری و فرهنگی کتاب
  §    اقدام لازم در زمینه تشویق دانش اموزان به خلق آثار فرهنگی و هنری بر طبق موازین اسلامی
  § کوشش در شناخت دانش اموزان مستعد که در زمینه های فرهنگی و هنری و تالیفی میتوانند آثاری را از خود ارائه دهند و ایجاد امکانات لازم برای اینگونه دانش اموزان با نظر مسئول مافوق
  §    تهیه و تنظیم و توزیع جزوات و نشریات تربیتی و فرهنگی با همکاری عوامل مربوط
  §    کوشش در جهت توسعه و تجهیز کتابخانه در واحد های اموزشی تابعه با همکاری عوامل ذیربط
  § کوشش در شناسایی آثار مفید مذهبی و فرهنگی و هنری شهرستان وتنظیم گزارشات لازم در این زمینه جهت ارئه به مسئول مافوق
  § ایجاد انگیزه های مناسب در بین دانش اموزان و معلمان برای مطالعه کتاب های سودمند و استفاده از وسایل سمعی و بصری
  §    تهیه اطلاعات لازم از کتابخانه ها و عناوین کتب موجود در سطح بنیاد
  § برگزاری مسابقات فرهنگی وهنری درراستای اشاعه سنت وسیره ائمهمعصومین علیهم السلام به خصوص امام رضا علیه السلام
  § نظارت بر توزیع خبر نامه ها و جزوات و نشریات فرهنگی وهنری و ادبی که در سطح بنیاد در بین دانش اموزان توزیع می گردد
  § برنامه ریزی و اقدام جهت برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری براساس دستورالعمل های مربوط
  § بررسی های لازم پیرامون فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری ادبی دانش اموزان به منظور فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای انان در سطح شهرستان / استان وکشور
  §    برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مراسم صبحگاهی مدارس
  §    شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط
  § بررسی مطالعه،تحقیق،پژوهش به منظور کسب مهارتهای لازم و ارتقا علمی جهت ارائه ی راهکار های مناسب در زمینه شغل مورد تصدی
  § تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ابلاغ به واحدهای ذیربط و دقت لازم جهت اجرای انها
  §    تهیه وتنظیم گزارش عملکرد ماهانه وارائه به مسئول مافوق
  §    تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم
  §    پاسخگویی مناسب به تماس های حضوری و غیر حضوری در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
  §    انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب پست مورد تصدی در صورت لزوم
   
   
  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر