بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1393/6/22 شنبه
  شرح وظایف کارشناس تربیت بدنی وبهداشت

   
  عنوان پست : کارشناس تربیت بدنی وبهداشت
  شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظایف زیر را تحت نظارت معاون پرورشی انجام می‌دهد :
  -   ابلاغ بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره از واحدهای ذیربط و سازمان مربوط به واحدهای اموزشی با نظر و هماهنگی کارشناس مسئول
  -   تهیه و تنظیم وظایف و برنامه هفتگی مربیان ورزشیبا نظر مسئول مافوق و هماهنگی با مدارس ذیربط
  -   نظارت بر حسن اجرای برنامه های تربیت بدنی وبهداشت در واحدهای آموزشی تحت پوشش بنیاد فرهنگی
  -     ارزشیابی دقیق از فعالیت های مربیان ورزش واحد های اموزشی از طریق بازدید های مداوم و مستمر
  -     بررسی گزارش فعالیت های ورزشی اموزشگاه های مربوط و تهیه گزارش کلی بر اساس آن به منظور
  -     ارسال به مسئول مربوط و سایر واحد های ذیربط
  -     همکاری با سایر کارکنان به منظور شرکت دادن دانش اموزان در جشن ها و مراسم مذهبی
  -     اهتمام لازم جهت تشکیل کانون های ورزشی در رشته های مختلف و نظارت مستمر بر کار انها
  -     تهیه و تنظیم برنامه استفاده دانش اموزان از سالنها و میادین ورزشی و نظارت بر فعالیت انها
  -اجرای طرح استعدادیابی و کشف و هدایت توانمندیهای دانش اموزان ورزشکار و نظارت بر کار مربیان ورزش در مدارس و کانونهای ورزشی در این راستا
  -اجرای طرح اصلاح نارسایی های جسمانی دانش اموزان با انجام حرکات اصلاحی وبا استفاده از مربیان توانمند
  مراقبت در حفظ اموال تربیت بدنی بر طبق ضوابط و مقررات موجود
  -مراقبت در حفظ سلامت دانش اموزان ازطریق دادن اگاهیهای لازم بروشورهای تبلیغاتی ودعوت از صاحب نظران
  -معا ینه وچکاب دانش اموزان بصورت فصلی با استفاده از پزشکان مجرب وبا کمک انجمن اولیا ومربیان
  اطلاع رسانی درخصوص بیماریهای واگیر دار
  تهیه وتامین موادلازم بای جعبه کمکهای اولیه
  -معرفی مربیان ورزش وبهداشت جهت گذارندن کلاس های کار اموزی و دوره های کوتاه مدت طبق دستور العمل های صادره
  تلاش لازم به منظور تشکیل گروه ها و انجمن های ورزشی دراموزشگاه های تا بعه
  همکاری لازم جهت تشکیل شورای ورزشی و شرکت در جلسات مربوط به آن
  -تهیه مقدمات ، لوازم و انتخاب محل جهت برگزاری مسابقات ورزشی اموزشگاه های تابعه و تمهیدات لازم و نظارت بر حسن اجرای ان
  تمهید مقدمات برگزاری مسابقات بهداشتی در راستای ارتقای سلامت وبهداشت دانش اموزان
  -انجام اقدامات لازم برای انتخاب و معرفی ورزشکاران جهت شرکت در مسابقات قهرمانی اموزشگاه های استان و کشور
  -تهیه گزارش کار ماهانه و سالانه از فعالیت های ورزشی در سطح بنیاد فرهنگی به منظور ارایه آن به مسئولین مافوق و در صورت لزوم ارسال آنها به واحد های ذیربط و سازمان مربوط
  انجام طرح های مناسب جهت ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ارتقا سطح سلامت جامعه
  شرکت در جلسات مربوط به تربیت بدنی وبهداشت
  شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط
  - بررسی ،مطالعه،تحقیق؛پژوهش به منظورکسب مهارت های لازم و ارتقا علمی جهت ارائه ی راهکارهای مناسب در زمینه ی شغل مورد تصدی
  -تهیه و تنظیم بخش نامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ابلاغ به واحدهای ذیربط با همهنگی مسئولین ذیربط و دقت لازم جهت حسن اجرای انها
  تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم
  پاسخگویی مناسب به تماس های حضوری و غیر حضوری در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
  انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب پست مورد تصدی در صورت لزوم 
   
  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر