بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1393/6/22 شنبه
  معاون پرورشی و تربیت بدنی

   معاون پرورشی و تربیت بدنی
  شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی زیر نظر مدیر عامل بنیاد فرهنگی عهده دار وظایف ذیل می‌باشد :
  § همکاری و تعامل با مدیرعامل و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ،دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مجتمع .
  § تهیه برنامه سالانه پرورشی و تربیت بدنی مدارس مجتمع از طریق مشارکت شوراها و انجمن های رسمی کارکنان ، اولیاء و دانش آموزان و ارائه به مدیرعامل بنیادجهت تصویب در شورای معاونین و اطلاع رسانی به موقع به مدارس تحت پوشش ، کارکنان ، دانش آموزان و اولیاء آنها .
  § سازماندهی نیروهای حوزه پرورشیوتربیت بدنی و بهداشت براساس ضوابط و متناسب با برنامه ها و همکاری در تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مدارس براساس جدول مواد درسی و برنامه مصوب و مطابق با دوره تحصیلی مربوط .
  § تهیه و تنظیم گزارش های لازم درخصوص فعالیتهای پرورشی و تربیت بدنی وبهداشت مدارس تحت پوشش با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیرعامل.
  § توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های آموزشی وپرورشی ، گردهمایی ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همکاری در جهت شرکت کارکنان مطابق ضوابط و مقررات
  § همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروه های آموزشی و شوراهای مدرسه ، انجمن اولیاء و مربیان ، شورای معلمان و شورای دانش آموزی و ... ) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء
  § فعال نگه داشتن برنامه های پرورشی و تربیت بدنی به ویژه در صورت عدم حضور کارکنان پرورشی و تربیت بدنی مجتمع .
  § نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف عوامل انسانی حوزه پرورشی و تربیت بدنی و بهداشت و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها براساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی، فعال و شایسته با همکاری سایر معاونان و معرفی به مدیرعامل به منظور تقدیر و تشویق آنها .
  § انجام مسئولیت های مدیرعامل در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی بنیاد فرهنگی در غیاب وی و براساس اختیارات تفویض شده .
  § جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدارس تحت پوشش مجتمع برای ایفای نقش پرورشی آنان .
  § جلب مشارکت فعال دانش آموزان و ایجاد ارتباط موثر و صمیمی با آنها به ویژه از طریق تشکل های دانش آموزی به منظور شرکت در فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی
  § برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت ها و امور مربوط به فضاهای پرورشی و تربیت بدنی وبهداشت ( نمازخانه ، کتابخانه ، واحد سمعی و بصری و ... ) مدارس مجتمع و توسعه و تجهیز آنها
  § برنامه ریزی به منظور برگزاری شوراها و جلسات پرورشی و تربیت بدنی و بهداشت و سایر جلسات مربوط به وظایف شغلی
  § جلب مشارکت فعال با تشکل های دانش آموزان و ایجاد ارتباط موثر و صمیمی با آنان به ویژه از طریق تشکل های دانش آموزی به منظور شرکت در فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی
  § برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت و تعامل موثر با والدین با همکاری انجمن اولیاء و مربیان
  § اجرای آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، شیوه نامه ها و بخشنامه های ارجاعی از سوی مدیرعامل در چارچوب وظایف محوله
  § نظارت بر اجرا و ارزشیابی برنامه ها و فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی و بهداشت مدارس تحت پوشش ایجاد ، تکمیل و استفاده مناسب از پرونده های تربیتی و سلامت دانش آموزان مدارس تحت پوشش
  § نظارت و پیگیری بر امور راهنمایی و مشاوره با همکاری سایر کارشناسان مربوط
  § نظارت بر کیفیت برنامه های آموزش خانواده و توسعه مهارت های زندگی مبتنی بر اخلاق و رفتار اسلامی
  § برنامه ریزی غنی سازی اوقات فراغت و فوق برنامه دانش آموزان مدارس تحت پوشش مجتمع مطابق سیاست های اعلام شده از سوی مراجع ذیربط
  § سازماندهی ، نظارت و ارزشیابی تشکل های رسمی و مشارکتهای دانش آموزی
  § برنامه ریزی و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر مدارس تحت پوشش بنیاد نظیر مراسم آغازین ، مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز جماعت ، فعالیت های گروهی و مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی با همکاری تشکل های دانش آموزی
  § حضور در مدارس تحت پوشش با نظر مدیرعامل و نظارت برامور پرورشی مربوطه
  § شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط
  § پاسخگویی مناسب به کلیه ی تماس های حضوری و غیر حضوری مراجعان در چارچوب وظایف مربوط
  § تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستور العمل های لازم در زمینه ی شغل مورد تصدی و ابلاغ به واحدهای ذیربط با هماهنگی مدیرعامل و دقت لازم جهت حسن اجرای آنها
  § تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم
  § تهیه وتنظیم گزارش ماهانه از عملکرد حوزه فعالیت وارائه به مدیر عامل
  § انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم
  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر