بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1393/4/15 يكشنبه
  شرح وظایف کارشناس مقاطع (ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه)

  عنوان پست : کارشناس مقاطع (ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه)


  شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظایف زیر را تحت نظارت معاون آموزشی انجام میدهد :

  • همکاری در تهیه و تنظیم برنامه فعالیتهای سالانه آموزشی وپرورشی مقاطع در اول سال با نظر معاون آموزشی
  • همکاری در تهیه طرح ها و برنامه های لازم جهت توسعه کمی وکیفی امور اموزشی و پرورشی واحد های آموزشی
  • اقدام لازم در خصوص تهیه و صدور دستورالعمل های مربوط به مقاطع آموزش و پرورش
  • همکاری و سازماندهی آموزشی و پرورشی آموزشگاه های با توجه به درجه بندی و ضوابط موجود
  • تلاش جهت انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی در واحد های آموزشی مربوط
  • همکاری لازم در امر تحقق مدرسه محوری با همکاری واحد های ذیربط در بنیاد فرهنگی رضوی و آموزش و پرورش
  • رسیدگی به آمار و جریان ثبت نام دانش آموزان دوره های آموزشی و ارائه گزارش لازم به معاون آموزشی جهت اقدامات لازم
  • اقدام به ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به آموزشگاه های تحت نظارت با هماهنگی معاون آموزشی
  • معرفی معلمین و  دبیران داوطلب جهت شرکت در کلاس های کارآموزی با نظر معاون آموزشی
  • شرکت در جلسات و سمینارهای مربوط به آموزش با هماهنگی معاون آموزشی
  • مراقبت بر پیشرفت برنامه های آموزشی و پرورشی در مقاطع آموزشی
  • اقدام به توزیع خبرنامه و نشریات بین دبیران و کارکنان آموزشی در دوره ی مربوط
  • پیش بینی نیازمندیهای آموزشی وپرورشی مربوط از نظر تامین نیروی انسانی با توجه به درجه بندی و ضوابط موجود ، تجهیزاتی ، ساختمانی و ازمایشگاهی
  • انجام اقدامات لازم در مورد غیبت معلمین و دبیران و سایر کارکنان و اعلام نتایج به مسئولین مافوق
  • بازدید از واحد های آموزشی و پرورشی جهت اقدام لازم به منظور رفع مشکلات موجود با نظر مسئولین ذیربط
  • همکاری لازم جهت ارزشیابی مستمر از فعالیت ها به منظور بهبود برنامه های آموزشی و پرورشی و رفع نارساییهای موجود
  • همکاری و اقدام برای جمع آوری آمار آزمون های مرآت و نظارت بر نحوه برگزاری و تحلیل نتایج و تنظیم گزارش نهایی به معاون آموزشی
  • تعیین درصد قبولی امتحانات اموزشگاه ها به منظور ارزشیابی از انان و گزارش مسئول مافوق
  • همکاری در تهیه برنامه های لازم جهت ارزیابی از اموخته های دانش اموزان
  • نظارت بر نحوه نقل و انتقال معلمین و دبیران و سایر کارکنان
  • تهیه گزارشهای ماهانه و سالانه از فعالیت های انجام شده 
  • تلاش لازم در جهت حسن برگزاری مسابقات ، علمی و فرهنگی، هنری ،ادبی و جشنواره ها
  • همکاری جهت تشکیل شورای دانش آموزی با هماهنگی واحدهای ذیربط
  • تعامل با گروه های آموزشی به منظور ارتقا سطح فعالیت های آموزش وپرورش
  • تهیه و تنظیم شاخص های آموزش وپرورش و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش های لازم
  • شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط
  •   بررسی ،مطالعه،تحقیق؛پژوهش به منظورکسب مهارت های لازم و ارتقا علمی جهت ارائه ی راهکارهای مناسب در زمینه ی شغل مورد تصدی
  • تهیه و تنظیم بخش نامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ابلاغ به واحدهای ذیربط با هماهنگی معاون آموزشی و دقت لازم جهت حسن اجرای آنها
  • تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم
  • پاسخگویی مناسب به تماس های حضوری و غیر حضوری در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
  • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب پست مورد تصدی در صورت لزوم 

   

   

   

  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر