بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1393/4/15 يكشنبه
  شرح وظایف کارشناس سنجش

  عنوان پست : کارشناس سنجش


  شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظایف زیر را تحت نظارت معاون آموزشی بنیاد فرهنگی رضوی انجام می دهد :

  • رعایت دقیق کلیه اصول و موازین شرعی در انجام وظایف محوله
  • رعایت حسن رفتار و اخلاق اسلامی با مراجعان و راهنمایی های لازم در زمینه مربوط به شغل تصدی
  •  اجرای ائین نامه ها و دستورالعمل های و بخش نامه های مربوط به امتحانات و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • دریافت نامه های مربوط به امتحانات از مسئول مافوق یا دبیرخانه و ارجاع و انجام اقدام لازم برابر ضوابط
  • همکاری جهت تهیه مقدمات برگزاری امتحانات ابتدائی ، راهنمایی تحصیلی ومتوسطه  درسطح بنیاد فرهنگی رضوی
  • پیش بینی وسایل و ملزومات مورد نیاز امتحانات و تهیه و توزیع آنها بین حوزه ها با همکاری کارپردازی و هماهنگی مسئول مافوق
  • همکاری و اقدام برای جمع اوری آمار امتحانات دوره عمومی و متوسطه و تمهید مقدمات لازم جهت برگزاری امتحانات
  • اقدام به انتخاب محل حوزه های امتحانی با نظر معاون آموزشی
  • همکاری در تنظیم برنامه امتحانات داخلی، با نظر معاون آموزشی
  • نظارت بر ثبت اطلاعات امتحانات دانش اموزی دوره ی مربوط
  • همکاری در تنظیم و نگهداری سوابق و دفاتر امتحانات با استفاده از سیستم های رایانه ای
  • همکاری جهت ثبت اطلاعات با استفاده از سیستم های رایانه ای
  • بررسی دقیق و دریافت و جمع اوری اطلاعات واصله از واحد های اموزشی
  • استفاده مناسب از رایانه در انجام وظایف مربوط و جمع آوری اطلاعات دانش آموزی
  • وصول نتایج امتحانات داخلی و نهایی دوره عمومی و متوسطه و تحلیل نتایج
  • تعیین درصد قبولی امتحانات اموزشگاه ها به منظور ارزشیابی از انان و گزارش به معاون آموزشی
  • همکاری در تهیه برنامه های لازم جهت ارزیابی از اموخته های دانش اموزان
  • همکاری در تدوین برنامه برگزاری آزمون های مرآت با هماهنگی موسسه مرآت، مدیران واحدها و با نظر معاون آموزشی
  • همکاری و نظارت در برگزاری آزمون های مرآت و ارزیابی عملکرد واحدها در این رابطه
  • تحلیل نتایج آزمون های مرآت در واحدها و تدوین جدول مقایسه ای عملکرد واحدهای آموزشی و اعلام گزارش نهایی به معاون آموزشی
  • برنامه ریزی برای تقدیر از دانش آموزان و همکارانی که نتایج برتری در آزمون های مرآت و امتحانات نهایی داشته اند با هماهنگی معاون آموزشی
  •  تهیه برنامه های لازم جهت حسن مراقبت از پایگاه های اطلاعات دانش اموزی
  •   بررسی ،مطالعه،تحقیق؛پژوهش به منظورکسب مهارت های لازم و ارتقا علمی جهت ارائه ی راهکارهای مناسب در زمینه ی شغل مورد تصدی
  • تهیه و تنظیم بخش نامه ها و دستورالعمل های لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ابلاغ به واحدهای ذیربط با هماهنگی معاون آموزشی و دقت لازم جهت حسن اجرای انها
  • تهیه و تدوین عملکرد ماهانه از فعالیت های انجام شده و ارسال به معاون آموزشی
  • تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم
  • پاسخگویی مناسب به تماس های حضوری و غیر حضوری در چارچوب وظایف پست مورد تصدی
  • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب پست مورد تصدی در صورت لزوم 
  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر