بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1393/4/15 يكشنبه
  کارشناس کانون زبان انگلیسی

  وظایف و اختیارات  کارشناس  کانون زبان  مدارس امام رضا  علیه السلام

  1  -   انتخاب منابع آموزشی .
  2  -  تعریف دوره ها از خردسالان تا بزرگسالان .
  3  -  انتخاب نیروی انسا نی واجد شرایط متناسب با نیاز کانون زبان .
  4  -  برگزاری کلاس های آموزش روش تدریس  ( کلاس TTC     ) به مدرسین  .
  5  -  نظارت بر نحوۀ  تدریس  مدرسین به طور مستقیم   ( ( observation     
  6  -  کارشناس کانون زبان می تواند در صورت عدم رضایت از نحوه تدریس یا رفتار و عملکرد مدرس  چنانچه  پس از یک بار تذکر اصلاح
  نشود ، بعد از هماهنگی با معاونت آموزشی بنیاد فرهنگی رضوی ، جایگزین معرفی نماید . این اقدام می تواند حتی در اواسط دورۀ آموزش باشد .           
  7  -   تهیه و تنظیم سوالات تعیین سطح ، میان ترم  و پایان ترم .
  8  -  امضاء و  نظارت و اعمال نظر  بر صدور کارنامۀ زبان آموزان  .  
  9  -  تنظیم زمان شروع و پایان ترم ها و دوره ها .
  10  -   تنظیم میزان مطالبی که در هر دوره از هر کتاب می بایست آموزش داده شود .
  11  -  برنامه ریزی زمان بندی  کلاسها در سطوح مختلف  بر اساس میزان تقاضا و برنامه مدرسین .
  12-  مسئول تعیین سطح زبان آموزان و معرفی  افراد  ذیصلاح جهت  امر تعیین سطح زبان آموزان      
  13 -  اجرای  کلیه مقررات  و بخشنامه های ابلاغ شده  از  بنیاد فرهنگی رضوی و  دادن پاسخ لازم  و سریع  به  مراسلات و مکاتبات اداری .
  14 -  تنظیم  میزان حق الزحمۀ عوامل اجرایی  و مدرسین کانون زبان .
  15  -  تعیین  میزان شهریه  بر اساس تعداد جلسات هر دوره آموزشی  و برآورد هزینه ها .
  16  -  نظارت و اعمال مدیریت بر حسن انجام وظایف کلیه کادر اجرایی و مدرسین کانون .
  17  -  ارسال اسناد مالی  و  گزارش کار به مسئولین بنیاد فرهنگی رضوی .
  18  -  نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده زبان آموزان هر دوره .
  19  -  نظارت بر دریافت شهریه از زبان آموزان و پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینه های کانون زبان .
  20  -  کارشناس کانون زبان موظف است وظایف زبان آموزان و مقررات کانون زبان  را از طرق مختلف ( از قبیل نصب در  تابلو اعلانات و ... )
  به اطلاع همه برساند .
  تبصره 1 -  کلیۀ  وظایف کارشناس کانون زبان  می بایست  زیر نظربنیاد فرهنگی رضوی و واحد آموزش انجام شود .
  تبصره  2  -  دریافت  شهریه  می بایست  به صورت  دریافت  فیش بانکی  باشد .  لذا  اطلاعات  مربوط  به شماره حساب و   غیره  باید به صورت مکتوب در اختیار زبان آموزان قرار داده شود .

  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر